Angielski dla każdego

Strona projektu "Angielski dla każdego"

Counter

2133
Visit Today : 10
Visit Yesterday : 3
This Month : 111

Europejski klimat w Szkole Podstawowej w Kurowie

Nadszedł czas podsumowania projektu „Dobre nasiono-dobry zbiór”

Był to trafny wybór i wspaniałe wyzwanie dla szkolnej społeczności.

Samodzielne hodowanie roślin z nasion to świetna przygoda, radość i ukłon w stronę przyrody.

Projektowe aktywności absorbowały uczniów i nauczycieli,  wzbogacały doświadczenia
oraz wyzwalały kreatywność.

Zadania wykonywane w międzynarodowym towarzystwie sprawiały, że poczuliśmy się jak w europejskiej rodzinie, której bliski jest temat przyrody i ekologii.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu za zaangażowanie, współpracę i wymianę doświadczeń.

Szkolnym koordynatorem projektu była p. Lucyna Próchniak.

Projekt realizowały:klasa IV a z wychowawczynią p. Lucyną Próchniak i klasa II a z wychowawczynią
p. Agnieszką Pękalą.

Do działań włączyli się nauczyciele z naszej szkoły, biorący udział w projekcie Erasmus +.

Projekt eTwinning „Dobre nasiono- dobry zbiór”, to duży międzynarodowy projekt
o tematyce przyrodniczej skupiający 30 europejskich szkół, pod przewodnictwem doświadczonego koordynatora ze szkoły w Grecji. Uczestnictwo zobowiązywało do podejmowania systematycznych działań oraz publikowaniu ich rezultatów w języku angielskim na platformie Twinspace,
przy zastosowaniu różnych narzędzi nowoczesnych technologii. Dwie klasy naszej szkoły brały czynny udział, doraźnie włączali się również uczniowie innych klas. Rezultaty działań były prezentowane
w zasięgu europejskim na platformie Twinspace oraz na terenie naszej szkoły, w formie relacji
na stronie internetowej szkoły, happeningu na terenie szkoły- „Targowisko”, instalacji artystycznej „Wiosenne banery”, na gazetce językowej „English Corner”, gazetce szkolnej klas młodszych
oraz gazetkach klasowych klasy IV A i II A. Dzieci wykonywały prace plastyczne, robiły zdjęcia
oraz krótkie filmiki, sadziły rośliny, zbierały materiały roślinne, zdobywały wiedzę przyrodniczą.

Na początku projektu brały udział w wideorozmowie z uczniami szkoły greckiej. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wymieniły karty świąteczne własnoręcznie wykonane z kilkoma europejskimi szkołami. Uczestniczyły w warsztatach piekarskich „Od nasionka do bochenka” w piekarni
w Kraczewicach Prywatnych- XI 2017 oraz w
warsztatach dietetycznych „ Każdy kęs ma swój sens”
o tematyce zdrowotnej, na których położony był nacisk na rolę owoców i warzyw dla zdrowia i dobrej kondycji organizmu- III 2018.

W maju 2018 wiele szkół partnerskich uczestniczyło w jubileuszu 175-lecia innej szkoły z Polski, będącej uczestnikiem projektu. W tym celu wystosowane zostały życzenia okolicznościowe również
w imieniu uczniów i nauczycieli naszej szkoły, za co otrzymaliśmy równie uroczyste podziękowanie.

Dwie uczennice klasy IV A zaprojektowały logo, które zostało zamieszczone na platformie Twinspace
w ramach konkursu na
logo projektu. Rozstrzygnięcie nastąpi na zakończenie projektu.

Na podsumowanie, zaangażowani uczniowie otrzymali na apelu szkolnym dyplomy
w języku angielskim zaprojektowane przez koordynatorów projektu.

W okresie wakacyjnym planowana jest prezentacja działań projektu „Dobre nasiono-dobry zbiór” podczas gminnych dożynek.

„Angielski dla każdego”- nowe wyzwanie, europejskie fundusze

      Erasmus+ to  program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją.Struktura programu Erasmus+ obejmuje następujące elementy: Continue reading

Good seed makes a good crop.

Rozpoczęliśmy przygodę z projektem: „Good seed makes a good crop”

WRZESIEŃ

1.„Moje ulubione warzywa i owoce” to temat pracy plastycznej.
Uczniowie klas starszych stworzyli plakaty, a uczniowie kl. IIa swoje prace wykonali podczas zajęć komputerowych w programie Paint. Dodatkowym elementem prac było podpisanie warzyw i owoców w j. angielskim. Wychowawczynie zebrały prace uczniów i umieściły je na gazetkach szkolnych.

Continue reading

Opis projektu

CELE OGÓLNE

1. Wzmacnianie profesjonalnego profilu nauczycieli- ugruntowanie statusu zawodu nauczyciela poprzez zachęcanie nauczycieli do rozwoju zawodowego w celu zapewnienia wysokiej jakości nauczania, radzenia sobie ze złożonym charakterem środowiska szkolnego, jak również wykorzystywania w procesie nauczania nowych metod i narzędzi.
2. Rozwijanie umiejętności podstawowych-dbałość o poprawę rezultatów uczniów osiągających wyniki poniżej przeciętnej w zakresie podstawowych umiejętności (matematyka, nauki ścisłe i przyrodnicze oraz umiejętność czytania i pisania) poprzez stosowanie bardziej skutecznych i innowacyjnych metod nauczania.

Continue reading